Ὑφήλιος Προσκυνηματικά Ταξίδια

Τά ἐπόμενά μας ταξίδια

ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ

ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ

 

30 Μαρτίου ἕως 03 Ἀπριλίου 2016

ΠΕΝΘΗΜΕΡΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ

Συνοπτικόν ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τετάρτη   30/03/2016   ΑΘΗΝΑΙ-ΤΕΛ ΑΒΙΒ-ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ.   Μεταφορά εἰς τόν ἀερολιμένα Σπάτων. Πτῆσις διά Τέλ Ἀβίβ. Ἄφιξις, ἐπισκέψεις εἰς τήν Λύδδα καὶ εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως (Πανάγιος Τάφος, Φρικτός Γολγοθάς, Ἁγία Ἀποκαθήλωσις, κλπ.). Πέμπτη  31/03/2016  ΣΑΜΑΡΕΙΑ-ΓΑΛΙΛΑΙΑ. Ὁλοήμερος ἐπίσκεψις εἰς τήν Σαμάρεια (Φρέαρ Ἰακώβ…

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ – ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ - ΟΡΟΣ ΣΙΝΑ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣIΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ

ΚΟΙΜΗΣIΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

 

18 ἕως 28 Αὐγούστου 2015

ΕΝΔΕΚΑΗΜΕΡΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ

Συνοπτικόν ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τρίτη 18/08/2015 ΑΘΗΝΑΙ-ΤΕΛ ΑΒΙΒ-ΓΑΛΙΛΑΙΑ. Πτῆσις διά Τέλ Ἀβίβ. Ἄφιξις, ἐπιβίβασις εἰς τά λεωφορεία καὶ ἀναχώρησις διά τήν Γαλιλαίαν. Καθ’ὁδόν προσκύνημα εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Γεωργίου ἐν Λύδδῃ. Τακτοποίησις εἰς τό ξενοδοχείον. Τό βράδυ μεταφορά εἰς τό Ὄρος Θαβώρ καὶ παρακολούθησις τῆς ὁλονυκτίου Θείας Λειτουργίας τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος. Ἐπιστροφή εἰς τό ξενοδοχείον.

Διαβάστε Περισσότερα