Ὑφήλιος Προσκυνηματικά Ταξίδια

Τά ἐπόμενά μας ταξίδια

ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ – ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ - ΟΡΟΣ ΣΙΝΑ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣIΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ

ΚΟΙΜΗΣIΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

 

18 ἕως 28 Αὐγούστου 2015

ΕΝΔΕΚΑΗΜΕΡΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ

Συνοπτικόν ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τρίτη 18/08/2015 ΑΘΗΝΑΙ-ΤΕΛ ΑΒΙΒ-ΓΑΛΙΛΑΙΑ.

Πτῆσις διά Τέλ Ἀβίβ. Ἄφιξις, ἐπιβίβασις εἰς τά λεωφορεία καὶ ἀναχώρησις διά τήν Γαλιλαίαν. Καθ’ὁδόν προσκύνημα εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Γεωργίου ἐν Λύδδῃ. Τακτοποίησις εἰς τό ξενοδοχείον. Τό βράδυ μεταφορά εἰς τό Ὄρος Θαβώρ καὶ παρακολούθησις τῆς ὁλονυκτίου Θείας Λειτουργίας τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος. Ἐπιστροφή εἰς τό ξενοδοχείον.

Τετάρτη 19/08/2015 ΓΑΛΙΛΑΙΑ.

Ἐπίσκεψις εἰς τήν Γαλιλαίαν. Ναζαρέτ, Κανά, Τιβεριάς, Ἰορδάνης Ποταμός Ὄρος τῶν Μακαρισμῶν καὶ Καπερναούμ.

Πέμπτη 20/08/2015  ΓΑΛΙΛΑΙΑ-ΣΑΜΑΡΕΙΑ-ΙΕΡΙΧΩ.

Ἀναχώρησις διά Σαμάρειαν καὶ Ἰεριχώ. Νεάπολις (Ναμπλούς), Φρέαρ τοῦ Ἰακώβ καὶ Ἱ.Μ. Ἁγίας Φωτεινῆς, λείψανον Ἁγίου ΦΙΛΟΥΜΕΝΟΥ), Ἱεράν Μονή Ἀββᾶ Γερασίμου τοῦ Ἰορδανίτου, Ἰορδάνης ποταμός, Ἱεράν Μονήν Προφήτου Ἐλισσαίου καὶ Σαραντάριον Ὄρος. Τακτοποίησις εἰς τό ξενοδοχείον.

Παρασκευή  21/08/2015 ΙΕΡΙΧΩ-ΒΗΘΛΕΕΜ.

Ἱερά Μονή Χοζεβᾶ, Βηθλεέμ, Σπήλαιον τῆς Γεννήσεως, σπήλαιον τῶν νηπίων, χωρίον τῶν ποιμένων, Μονή Ἀββᾶ Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου, καὶ Λαύρα Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου.

Σάββατον  22/08/2015  ΙΕΡΙΧΩ-ΣΙΝΑ.

Ἀναχώρησις διά τήν χερσόνησον τοῦ Σινᾶ καὶ τήν Ἱεράν Μονή Ἁγίας Αἰάτερίνης μέσω τῶν Ἰσραηλινο-Αἰγυπτιακῶν συνόρων ΤΑΜΠΑ. Διαμονή εἰς τούς ξενώνας τῆς Μονῆς, ἤ, εἰς ξενοδοχείον τῆς περιοχῆς.

Κυριακή  23/08/2015  ΣΙΝΑ.

Προσκύνημα καὶ ξενάγησις εἰς τήν Ἱερά Μονή Σινά. Καθολικόν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, προσκύνησις Ἁγίων λειψάνων, Ἁγία Βάτος, Μουσεῖον, βιβλιοθήκη, πινακοθήκη, ὀστεοφυλάκιον, ἀσκητήρια Ἁγίων Γαλακτίωνος καὶ ἐπιστήμης, Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κλίμακος, κ.ἄ..

Δευτέρα 24/08/2015 ΣΙΝΑ - ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ.

Προαιρετική ἐπίσκεψις (πολύ πρωΐ) εἰς τήν Ἁγίαν Κορυφήν τοῦ Σινά ὅπου ὁ προφήτης Μωϋσῆς ἔλαβεν τάς Δέκα Ἐντολάς, καὶ ἀναχώρησις διά Ἰσραήλ μέσῳ Σιναϊτικῆς ἑρήμου, συνόρων Τάμπα, καὶ ἐρήμου Νεκρᾶς θαλάσσης. Τακτοποίησις εἰς ξενοδοχείον τῶν Ἱεροσολύμων.

Τρίτη 25/08/2015 ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ.

Ὥρα 05:00 - Παρακολούθησις τῆς μεταφορᾶς τῆς Εἰκόνας τῆς Παναγίας εἰς τήν Γεθσημανῇ. Ἐν συνεχεὶᾳ ἐπίσκεψις τῶν Ἱεροσολύμων. Πανίερος Ναός τῆς Ἀναστάσεως (Φρικτός Γολγοθάς, Πανάγιος Τάφος, Εὕρεσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ κλπ.), ὁδός τοῦ Μαρτυρίου (Πραιτώριον, Φυλακαί Χριστοῦ, κλπ.), καὶ Γεθσημανή (Τάφος τῆς Παναγίας, Κῆπον τῆς Προδοσίας κλπ.).

Τετάρτη 26/08/2015  ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ.

Ἐπίσκέψεις εἰς τήν Ἁγίαν Σιών, εἰς τό Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν, καὶ εἰς τήν Νέαν Ἱερουσαλήμ. Οἶκος Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, Ὑπερῶον ὅπου ἐτελέσθῃ ὁ Μυστικός Δεῖπνος, σημεῖον Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου, Μονή Τιμίου Σταυροῦ, Μονή Ἁγίου Συμεών τοῦ Θεοδόχου, κ.ἄ..

Πέμπτη  27/08/2015   ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ.

Παρακολούθησις τῶν Ἐγκωμίων ἐν Γεθσημανῇ. Ὑπόλοιπον ἡμέρας ἐλεύθερον.

Ὥρα 22:00 -        Νυκτερινή Θεία λειτουργία διά τήν Ἑορτήν τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.

Παρασκευή 28/08/2015 ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ – ΑΘΗΝΑΙ.

Μεταφορά εἰς τό ἀεροδρόμιον τοῦ Τέλ Ἀβίβ. Πτῆσις διά τάς Ἀθήνας.

 

 

ΔΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Ἀναλυτικά προγράμματα, Τιμές,

Δηλώσεις συμμετοχῆς, κλπ..

Παρακαλοῦμεν, ἐπικοινωνήσατε μέ τά Γραφεῖα μας

ΥΦΗΛΙΟΣ Γραφείον Προσκυνηματικοῦ Τουρισμοῦ

Γ’Σεπτεμβρίου, ἀρ. 13 (Ἡμιόροφος), 104 32 Ἀθῆναι, ΕΛΛΑΣ

Τηλ.:  +30.210.5236263, 5236268

E-mail: reservations@hyfelios.gr