Ὑφήλιος Προσκυνηματικά Ταξίδια

Τά ἐπόμενά μας ταξίδια

ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ

ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ

 

30 Μαρτίου ἕως 03 Ἀπριλίου 2016

ΠΕΝΘΗΜΕΡΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ

Συνοπτικόν ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τετάρτη   30/03/2016   ΑΘΗΝΑΙ-ΤΕΛ ΑΒΙΒ-ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ.

 

Μεταφορά εἰς τόν ἀερολιμένα Σπάτων. Πτῆσις διά Τέλ Ἀβίβ. Ἄφιξις, ἐπισκέψεις εἰς τήν Λύδδα καὶ εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως (Πανάγιος Τάφος, Φρικτός Γολγοθάς, Ἁγία Ἀποκαθήλωσις, κλπ.).

Πέμπτη  31/03/2016  ΣΑΜΑΡΕΙΑ-ΓΑΛΙΛΑΙΑ.

Ὁλοήμερος ἐπίσκεψις εἰς τήν Σαμάρεια (Φρέαρ Ἰακώβ - Ἅγιος Φιλούμενος), καὶ εἰς τήν Γαλαιλαίαν. Ναζαρέτ, Κανά, ὄρος Θαβώρ, κ.ἄ.

 

Παρασκευή  01/04/2016 ΙΕΡΙΧΩ.

Ἱερά Μονή Χοζεβᾶ, Ἱορδάνης ποταμός (Ἁγίασμός τῶν ὑδάτων), Ἱερά Μονή Ἀββᾶ Γερασίμου τοῦ Ἰορδανίτου. Ἱερά Μονή Προφήτου Ἐλισσίου, καὶ Σαραντάριον Ὄρος. Ἐπιστροφή εἰς τά Ἱεροσόλυμα.

Παρακολούθησις τῶν Γ΄Χαιρετισμῶν εἰς τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, ἐν τῷ Πανιέρῳ Ναῷ τῆς Ἀναστάσεως.

 

Σάββατον  02/04/2016    ΓΑΛΙΛΑΙΑ.

Ἐπίσκεψις εἰς τήν Γεθσημανήν (Τάφος τῆς Παναγίας), καὶ εἰς τήν περιοχήν τῆς Βηθλεέμ. Σπήλαιον τῆς Γεννήσεως, σπήλαιον τῶν νηπίων, χωρίον τῶν ποιμένων, Ἱ. Μ. Ἀββά Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου καὶ Λαύραν Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου.

 

Κυριακή 03/04/2016  ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ-ΤΕΛ ΑΒΙΒ-ΑΘΗΝΑΙ.

ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ

Παρακολούθησις τῆς Πανηγυρικῆς Θείας λειτουργίας εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, προεξάρχοντος τῆς Α.Θ.Μ., τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ Γ’. Ἐν συνεχεὶᾳ ἐπίσκεψις εἰς τήν Ἕδραν τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων. Τό ἀπόγευμα μεταφορά εἰς τόν ἀερολιμένα τοῦ Τέλ Ἀβίβ. Πτῆσις διά τάς Ἀθήνας. Ἄφιξις καὶ μεταφορά εἰς τόν προκαθορισμένον χῶρον.

 

ΔΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Ἀναλυτικά προγράμματα, Τιμές,

Δηλώσεις συμμετοχῆς, κλπ..

Παρακαλοῦμεν, ἐπικοινωνήσατε μέ τά Γραφεῖα μας

ΥΦΗΛΙΟΣ Γραφείον Προσκυνηματικῶν Ταξιδίων

Γ’Σεπτεμβρίου, ἀρ. 13 (Ἡμιόροφος), 104 32 Ἀθῆναι, ΕΛΛΑΣ

Τηλ.:  +30.210.5236263, 5236268

E-mail: reservations@hyfelios.gr